Pozvánka na členskou schůzi

8.2.2023

Skate Academy z.s. zve všechny své členy starší 18 let nebo zákonné zástupce nezletilých členů na členskou schůzi, která se koná v pátek 31. března 2023 se začátkem v 16:00.  Členská schůze se bude konat na adrese Na Vypichu 1a, Praha 6. Prosíme o potvrzení účasti skrze přiložený formulář.

Přihlášení: https://clenska-schuze-skate-academy.vyplnto.cz/

Program schůze:

1) Zahájení a prezence
2) Úvodní slovo svolavatele a volba orgánů členské schůze
3) Volba předsedy spolku
4) Závěr

Aktualizace 31.3.2023: Členská schůze dne 31.3.2023 nebyla z důvodu malého počtu přítomných usnášeníschopná. Náhradní termín členské schůze je svolán na 6.4.2023 od 14:00 na adrese Na Vypichu 1a, Praha 6. Prosíme o potvrzení účasti skrze přiložený formulář.

Přihlášení: https://clenska-schuze-skate-academy.vyplnto.cz/